– Minskningen beror delvis på att några stora borrprogram har avslutats och övergått till nästa fas i förberedelse till exploatering, samt att en del av de så kallade juniorbolagen haft problem med finansieringen under året. Ytterligare en orsak är att en del bolag har flyttat verksamheten till andra länder, främst till Afrika, säger Mugdim Islamovic, utredare på SGU.

De nordligaste länen Norrbotten och Västerbotten står för drygt 70 procent prospekteringsinsatserna, följt av Dalarna och Örebro län. Merparten av prospekteringsinsatserna gäller gruvnära prospektering medan gräsrotsprojekt (greenfield) bara utgjorde några procent av den totala prospekteringen. Basmetaller och guld förblev de mest prospekterade metallerna med 75 procent av de totala insatserna, samtidigt som prospekteringen efter järnmalm utgjorde drygt 20 procent. De svenska gruvbolagen Boliden och LKAB stod för 70 procent av prospekteringsinsatserna i Sverige.

Årlig statistik över prospekteringen i Sverige.

Förutom sällsynta jordartsmetaller har en del andra mineral, som flusspat och kalksten, visat sig vara intressanta för prospektörerna under 2013.

Prospekteringen på svensk mark 2013 fördelad på olika regioner.