Järnmalmspriset fortsatte falla under april och spotpriserna är nu tillbaka på samma nivå som i mitten av 2013. Priset följer den kinesiska efterfrågan som försvagats under senaste halvåret samtidigt som utbudet är historiskt högt. Nickelpriset, som brukar följa järnmalmspriset, uppvisar tvärtom en utveckling med stigande priser. Två huvudorsaker: Indonesien, som är världens största producent av nickelmalm, har till stor del förbjudit export av råvaror för att styra över till ökad förädling. Ryssland, världens tredje största producent av nickelmalm, befinner sig samtidigt i politisk konflikt med Ukraina och riskerar sanktioner från EU och USA.

Läs mer i Metallprisutveckling (pdf, nytt fönster)