I stora delar av landet är nivåerna under de normala för årstiden. I delar av Götaland och Svealand samt i nordligaste delarna av Norrland är nivåerna normala eller över de normala.

Grundvattensituationen är i allmänhet god eller tillfredsställande. I de delar av landet som har nivåer under de normala kan det dock bli problem med vattentillgången i grunda grävda brunnar under sommaren.

Karta över fyllnadsnivå i Sverige, maj 2014.

Bedömningen av månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen till vänster representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

Fyllnadsgrad i maj

Karta över fyllnadsgraden för magasin i maj 2014.

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.