Vem?

SGU arrangerar GeoArena för att skapa möten mellan dem som kommer i kontakt med geologi i sin yrkesvardag, för att bygga nätverk, byta kunskaper och föda nya idéer. På GeoArena träffas studenter, forskare, handläggare, politiker, människor från företag, universitet, intresseorganisationer och från myndigheter på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Förra året deltog över 550 personer.

Lärare  och studenter

Nytt för i år är att vi arrangerar ”GeoArena för lärare”. Måndagen den 13 oktober har vi en egen lärardag på SGU där vi varvar praktiska övningar med teori och på tisdagen deltar du som är lärare i konferensen.

Som student betalar du bara 25 procent av ordinarie anmälningsavgift. Vill du delta kostnadsfritt? Då kan du anmäla dig som volontär och jobba på konferensen.

Vad?

På konferensen blir det föredrag, exkursioner, sociala events, prisutdelningar och mingel. Vi har också en utställning där vi lunchar, dricker kaffe och nätverkar. Där har din organisation möjligheten att synas med egen monter. Det finns fortfarande platser kvar.

Föredragen är indelade i olika parallella spår. De kommer att handla om vårt grundvatten, om hur man bäst hanterar förorenade områden, om mineralresurser och samhällsplanering för hållbarhet, om havet, och om hur geologisk information ska komma till så stor användning som möjligt. I Öppet spår vidgar vi vyerna med bland annat rymdgeologi.

Hur?

Ingen konferens blir någonsin bättre än sina deltagare och GeoArena är inget undantag! Du kan fortfarande anmäla abstract för att hålla föredrag, visa en poster eller tala från vår publika scen, Speaker’s Corner. Med föredrag, utställningar, exkursioner, sociala events, prisutdelningar och mingel lär vi oss av varandra, skapar nätverk och får nya idéer. Du kan anmäla dig som utställare till vårt GeoExpo. Nytt för i år är att det är möjligt att anmäla föredrag till de olika sessionerna. För er som vill synas mer kan ni även gå in som partner eller sponsor. Din organisation kan även bidra till lärares och studenters deltagande i GeoArena genom att köpa biljettpaket.

När och var?

Konferensen hålls den 13–15 oktober i Uppsala Konsert och Kongress.

Läs mer på GeoArenas egen webbplats (nytt fönster)