Exempel på deltagare kan vara företag inom gruvnäringen, miljö- och naturvårdsorganisationer, företagare inom ren- och besöksnäringen, samebyar, tjänstemän på kommuner, länsstyrelser och myndigheter och lokala intresseföreningar.

Syftet med Mineralforum är att skapa en dialog med alla berörda parter om genomförandet och vidareutvecklingen av Sveriges mineralstrategi. Sveriges geologiska undersökning, SGU, är värd för Mineralforum och ansvarig för uppföljningen av genomförandet av Sveriges mineralstrategi.

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
Tid: 28 april kl 9.00–15.00
Övrigt: Lunch ingår
Arrangör: Sveriges geologiska undersökning

För att så många olika intressenter som möjligt ska få tillfälle att delta kan antalet platser per deltagande organisation komma att begränsas.

För mer information, kontakta: Kaj Lax, avdelningschef för Mineralresurser på SGU, telefon 018-17 90 00 eller e-post, se nedan.

Kontakt via e-post:
Du kan nå SGUs personal via e-post. Personalens e-postadresser är utformade på följande sätt: förnamn.efternamn@sgu.se

Glöm inte att ersätta å och ä med a och ö med o.