Jordarter

SGUs olika datamängder med yttäckande jordartsinformation kommer att förändras med avseende på produktindelning, struktur och symbolisering. Befintliga versioner av produkterna utgår och ersätts av nya versioner 5/2 2014.

Visningstjänster motsvarande de olika datamängderna kommer att finnas tillgängliga från och med 5/2 2014. De redan existerande visningstjänsterna för Jordarter 1:1 miljon och Jordarter 1:50 000 kommer att finnas kvar till och med 1/6 2014.