""Guld i kvarts. Foto: Erik Jonsson.

Den senaste månaden kännetecknas av sjunkande basmetallpriser. Zinkpriset sjönk med cirka sju procent på en månad. Orsaken är utvecklingen i Kina där man rapporterat sämre ekonomisk utveckling än förväntat. Även dagspriset på järnmalm har en mindre nedåtgående trend. Priset på guld har stigit något på grund av dollarförsvagning och importlättnader i Indien. Även priserna på sällsynta jordartsmetaller (REE) har stigit något, vilket förklaras med ökad efterfrågan och minskade lager. Analytiker tror på högre priser på sällsynta jordartsmetaller under 2014.

Läs hela prisbilagan för februari (pdf, nytt fönster)