Föreskriften SGU-FS 2014:1 är en revidering av äldre föreskrifter och träder i kraft den 1 mars 2014. De ändringar som gjorts sedan föregående föreskrift är främst redaktionella, strukturen har till viss del omarbetats och texten har förtydligats.

SGUs tidigare föreskrifter om övervakning av grundvatten (SGU-FS 2006:2) upphör att gälla.

Revideringen är ett led i SGUs översyn av föreskrifterna på vattenförvaltningsområdet. Föreskrifterna riktar sig till vattenmyndigheten. 

Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om övervakning av grundvatten, SGU-FS 2014:1, (pdf, nytt fönster)

Fler föreskrifter från SGU