På många håll längs Sveriges kust finns miljögifter lagrade i bottensediment, vilka riskerar att spridas vidare i ekosystemet i samband med bygg- och infrastrukturprojekt. Detta har nu uppmärksammats av Mark och miljödomstolen i Vänersborg som har avslagit ansökan om en planerad vindkraftspark i Hakefjord utanför Göteborg med hänvisning till förorenade muddermassor på etableringsområdet. Detta är i linje med SGUs yttrande i ärendet.

Läs mer om domstolens beslut här (öppnas i nytt fönster)