Laverfyndigheten är belägen cirka 40 kilometer väster om Älvsbyn i Norrbottens län, där malmförekomster i området har varit kända sedan 1930-talet. I ”gamla” Laver, strax norr om Lill-Laverberget, har det tidigare bedrivits gruvbrytning under åren 1934–1946 av Boliden Gruvaktiebolag av knappt 1,3 miljoner ton malm med halterna 1,51 procent koppar, 36 gram per ton silver samt 0,2 gram per ton guld. Hos Bergsstaten handläggs för närvarande en ansökan från Boliden Mineral AB om bearbetningskoncession (Laver K nr 1) som innefattas av riksintresseområdet.

Den senaste uppskattningen av Laverfyndighetens mineraltillgång, från slutet av 2013, anger en känd mineraltillgång på 1,1 miljoner ton, en indikerad mineraltillgång på 512 miljoner ton och antagen mineraltillgång till 550 miljoner ton. Totala mineraltillgångar vid Laver är uppskattade till nästan 1 100 miljoner ton med 0,22 procent koppar, 0,22 gram per ton guld, 3,1 gram per ton silver och 34 gram per ton molybden.