"Minerals in your life" skiljer sig från de flesta andra geologiböcker genom att den med hjälp av seriestrippar, iögonfallande bilder och intressanta fakta vänder sig till en bred målgrupp utan särskilda geologikunskaper.

– Boken vänder sig till alla som är intresserade av hur samhället fungerar. Den beskriver de material som gör vårt moderna liv möjligt, hur de förekommer i naturen och hur man utvinner dem, berättar Nikos Arvanitidis, som också har författat bokens introduktion.

Förutom att vara enhetschef på SGU är Nikos Arvanitidis också ordförande för den grupp inom EuroGeoSurveys som jobbar med mineralresurser och som har tagit fram "Minerals in your life". Han berättar att boken har tagits fram mot bakgrund av att många européer har en bristande kunskap om vilken viktig roll metaller och mineral har i det dagliga livet.

Nikos Arvanitidis.Nikos Arvanitidis. Foto: Carl-Erik Alnavik.

– Man tar sin mobil, sina klädesplagg, sin medicin eller den mat man äter som givna. Men väldigt få tänker på att mineral är en viktig förutsättning för vår vardag. Och ännu färre förstår att gruvbrytning är en förutsättning för att få fram de mineral som en stor del av vardagen bygger upp.

Nikos Arvanitidis berättar att en ökad återvinning inte ens i teorin kan täcka det behov som finns idag, och att det i framtiden blir än mer kritiskt med materialförsörjningen.

– När den växande globala befolkningen får det allt bättre räknar man med att efterfrågan på mineral och metaller kommer att tredubblas fram till år 2050, berättar han.

I boken bidrar varje medlemsland i EuroGeoSurveys med ett kapitel om aktuella mineral och material. Det svenska kapitlet beskriver, kanske inte helt oväntat, järnets betydelse ur olika aspekter, hur det utvinns, olika användningsområden samt även järnets hälsoaspekter. "Minerals in your life" finns i en begränsad upplaga som kan beställas via SGUs kundtjänst.