De flesta priserna på metaller föll under mars månad. De flesta sällsynta jordartsmetallerna (REE) har däremot stigit sedan årsskiftet. Dysprosium, som exempelvis finns i fyndigheten i Norra Kärr utanför Gränna, har fördubblat sitt värde under denna period.

Koppar- och zinkpriserna föll med cirka tio procent. Orsaken till kopparprisets relativt stora fall står att finna i marknadens tappade förtroende för Kina. Detta anses bero på dels ett större byggkonglomerats betalningsinställelse, dels landets senaste dåliga handelsdata. Koppar är numera inte enbart en råvara utan även ett finansiellt instrument, särskilt i Kina, vilket leder till större prisrörelser. Det finns analytiker som också menar att Kinas medvetna försvagning av yuanen gentemot dollarn bidragit till nedgången.

Prisbilaga april 2014 (pdf, nytt fönster)