• Kungörelse

    Sveriges geologiska undersökning (SGU) beviljar tillstånd till sanduttag enligt kontinentalsockellagen.

    11 februari 2019