Börjar: 2 augusti 2018 00:00

Slutar: 17 september 2018 00:00

SGU stödjer geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Med detta vill vi utveckla och använda nya kunskaper och metoder inom geologin för att bättre kunna tillfredsställa samhällets behov och verka för en hållbar utveckling.

Sista datumet för ansökan är 17 september 2018. Läs mer om hur du ansöker vid länken nedan.

Läs mer om SGUs forskningsstöd