Börjar: 4 juni 2018 14:00

Slutar: 4 juni 2018 15:00

Plats: Hörsalen, SGU Uppsala. Möjlighet att delta via länk erbjuds också från våra lokalkontor i Lund och Göteborg.

Någon gång innan den senaste inlandsisen bredde ut sig över Sverige och angränsande områden i norra Europa inträffade en period, eller episod, med ett ytterst bistert klimat. Hårda vindar med drivande sand och ”snö” slipade stenar, block och hällar till så kallade ventifakter. Detta har påvisats tidigare i de norra och mellersta delarna av landet (Lagerbäck 1988, 2007) men nya rön visar entydigt att vindslipningen i södra Sverige, som man traditionellt trott inträffade under senglacial tid, också den i huvudsak är äldre än den senaste nedisningen.

Detta leder till en revision av den rådande uppfattningen om den senaste inlandsisens påverkan på landskapet. Precis som i norr hade den senaste isen inom mycket stora områden en ytterst måttlig påverkan på det äldre glaciala landskapet och det är i huvudsak det äldre landskapet som fortfarande framträder i dagens landskap.

Undersökningen får också konsekvenser för uppfattningen om högsta kustlinjen (HK). Den strandlinje som framträder i dagens landskap, och som man antagit representerar vattenståndet efter den senaste isavsmältningen, är åtminstone på sina ställen av äldre datum.

Läs gärna Robert Lagerbäcks rapport som publicerades tidigare i år: 

Den senaste nedisningen i södra Sverige - och tiden dessförinnan. SGU Rapporter och meddelanden 143. (pdf, öppnas i nytt fönster)