Börjar: 7 november 2017 09:00

Slutar: 8 november 2017 16:30

Grundvattendagarna hålls i år på Norrlands Nation Fest & Konferens i Uppsala.

Årets Grundvattendagar kommer mycket att handla om grundvattnet som resurs för dricksvattenförsörjning, grundvattenövervakning, tillståndsprövning och klimatförändringar. Även andra grundvattenrelaterade ämnen som föroreningar, undersökning, modellering, kartläggning, samhällsbyggnad och geoenergi finns med i programmet.
Läs mer om konferensen