När och var?

Geoarena hölls i oktober 2012 och 2014 på Uppsala konsert och Kongress.

Hur?

Med föredrag, utställningar, exkursioner, sociala events, prisutdelningar och mingel lär vi oss av varandra, skapar nätverk och får nya idéer.

Vad?

GeoArena omfattar ett antal parallella spår med föredrag. Det handlar till exempel om vårt grundvatten, om hur man bäst hanterar förorenade områden, om hur man planerar för ett hållbart samhälle, om havets geologi, och om hur hanterar all geologisk information så det kommer till så stor användning som möjligt. Öppet spår blev en succé 2012. Denna gång vidgar vi vyerna med bland annat rymdgeologi.

Dessutom kommer det att ha gått ett och ett halvt år sedan Sverige fick sin nationella mineralstrategi. På GeoArena 2014 får vi en statusuppdatering. Hur långt har man kommit med implementeringen?

Varför?

Idag är geologin en stor och viktig pusselbit för utvecklingen av vårt samhälle. Många berörs, kunskap behövs för att kunna fatta kloka beslut och göra bra insatser. SGU arrangerar GeoArena för att låta dem mötas, som kommer i kontakt med geologi i sin yrkesvardag, bygga nätverk, byta kunskaper med varandra och för att föda nya idéer.

Vem?

På GeoArena träffas studenter, forskare, handläggare, politiker, människor från företag, universitet, intresseorganisationer och från myndigheter på lokal, regional, nationell och internationell nivå - och byter tankar, kunskaper och idéer.