För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Åse Wästberg, SGU.

SGU i Almedalen 2016

Jord, berg och vatten är viktiga för hur vi mår och hur vårt samhälle fungerar. Mot den bakgrunden deltar SGU i Almedalen 2016 för att uppmärksamma betydelsen av de geologiska förutsättningarna hos de som planerar vårt framtida samhälle.

SGU deltar i Almedalen för andra året i rad för att sprida kunskap om geologi hos de som planerar och formar vårt samhälle och som vill använda marken, vattnet och våra naturresurser på ett hållbart sätt. SGU medverkar från måndag till och med onsdag med evenemang ombord på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor, som kommer att finnas på plats centralt i Visby hamn. Flera av aktiviteterna genomförs i samverkan med Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) samt Statens geotekniska Institut (SGI).

Seminarierna kommer att filmas och läggas upp på nätet efteråt. Evenemangen kommer också att kunna följas på Facebook (www.facebook.com/sgu.sverige) och Twitter (@SguSverige).

Plats:

Måndag 4/7: Visby hamn, Kajplats 1. Tisdag 5/7- onsdag 6/7: Visby hamn, Kajplats 10 (se karta längst ner)

Aktiviteter i Almedalen 2016: 

Måndag 4/7 

kl 9-10, Frukostseminarium*: Nya "gifter"  ett hot mot vattenförsörjningen. På senare tid har man mätt upp extremt höga halter av miljögifter i grundvattnet, inte minst rester av brandskyddsmedel (PFAS). Vad innebär det för vår framtida vattenförsörjning, och hur ökar vi kunskapen om vilka metoder vi kan använda för att åtgärda problemet? Att PFAS från vissa punktkällor påverkat grundvatten i stor omfattning har få missat. Det är också ett faktum att det är svårt att få fram effektiva metoder för att åtgärda föroreningarna. Finns det fler “okända” föroreningar som kan hota vårt vatten, och hur kan vi skapa förutsättningar för en bättre beredskap?

Medverkande: Ethel Forsberg (Generaldirektör Forte), Lena Söderberg (Generaldirektör SGU), Carola Lindeberg (Vattenmyndigheten), Klas Arnedal, (SGU), Yvonne Ohlsson (SGI) Kristina Sjödin, (SGU).

Se filmen! 
SGU i Almedalen: Nya "gifter" - ett hot mot vattenförsörjningen. Del 1. 

SGU i Almedalen: Nya "gifter" - ett hot mot vattenförsörjningen. Del 2

kl 10.00: Visning av fartyget Ocean Surveyor

kl 11.00; Seminarium: Bostadsbrist och klimatförändring – tål marken att byggas på överallt? Arrangeras av Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med SGU. 

Se filmen! 

SGU i Almedalen: Bostadsbrist och klimatförändring – tål marken att byggas på överallt? Del 1 

SGU i Almedalen: Bostadsbrist och klimatförändring – tål marken att byggas på överallt? Del 2

Tisdag 5/7

kl. 9-10, Frukostseminarium*: Gamification – hur rolig får samhällsinformation vara?
Sveriges myndigheter sitter på massor av spännande data som skulle göra stor nytta i samhället. Men av olika skäl hittar informationen inte ut. Är gamification ett effektivt sätt – eller är det ”för roligt”? Eller är det snarare så att vi måste tänka nytt för att uppfattas som seriösa?

Välkommen till en diskussion om hur, var, när och framför allt VARFÖR eller VARFÖR INTE gamification för myndigheter. Vi som är med bjuder på egna exempel och erfarenheter och välkomnar frågor, inlägg, ytterligare exempel, synpunkter med mera. Allt för att du som deltar i seminariet ska gå härifrån med nya tankar och impulser men också funderingar kring strategier och vägval.

Medverkande: Kaarina Ringstad, projektledare SGU, Stefan Svanström, GIS-expert, Statistiska centralbyrån, Ulrica Sultan, enhetschef KomTek, Örebro kommun, Anna Larsson, IT-expert, Sweco Position AB, Ulf Hedlund, avdelningschef, Tyréns AB och Peter Nyhlén, avdelningschef, Lantmäteriet

Se filmen! 
SGU i Almedalen: Gamification - hur rolig får samhällsinformation vara?. Del 1.

SGU i Almedalen: Gamification - hur rolig får samhällsinformation vara?. Del 2. 

kl 10.00, Visning av fartyget Ocean Surveyor

kl. 14-15, Seminarium: Havsplanering utifrån omvända kartan. Att hållbar utveckling av stad och glesbygd planeras utifrån detaljerade kunskapsunderlag kan tyckas självklart. Men i våra hav saknas ofta såväl strategier som tillräcklig kunskap för att främja både livskraftiga ekosystem och blå tillväxt. I det pågående arbetet med havsplaneringen så vänder vi på kartan och tittar närmare vad som finns under den glittrande ytan. Kan havsbotten visa hur vi ska planera på djupet?

Medverkande: Björn Risinger (Naturvårdsverket); Lovisa Zillén (SGU) Mattias Rust (WWF),Thomas Johansson, (HaV), Gustav Kågesten (SGU), Linus Hammar (HaV).

SGU i Almedalen: Havsplanering utifrån omvända kartan, del 1. 

SGU i Almedalen: Havsplanering utifrån omvända kartan, del 2. 

kl 15-16, Seminarium: Skydda havet utifrån vad jorden visar. Till 2020 ska minst tio procent av Sveriges hav och kustområden vara skyddade, en ökning med nästan femtio procent jämfört med idag. Hur ska vi utöka områdesskyddet för att få ett ekologiskt representativt och funktionellt nätverk av marina skyddade områden?. De ovanliga kallvattenkorallerna med dess stora artrikedom, liksom de vanligt förekommande djupa lerbottnarna, och en mängd andra miljöer behöver inkluderas för att uppfylla nationella och internationella miljömål. Kan grundläggande kunskap om havsbottens geologi, djup och landskapsformer hjälpa oss hitta rätt trots vår magra kunskapsläget om marina ekosystem? Frågorna är många och tiden är kort! (Seminariet arrangeras av HaV i samverkan med SGU).

Medverkande: Thomas Johansson, (HaV); Lovisa Zillen, (SGU), Mattias Rust (WWF), Lena Tingström (HaV); Gustav Kågesten (SGU); Sofia Wikström (Östersjöcentrum), Anna Karlsson (HaV) 

SGU i Almedalen: Skydda havet utifrån vad jorden visar (del 1)

SGU i Almedalen: Skydda havet utifrån vad jorden visar (del 2)

kl 16-17, Mingel & mötesplats: Havsplanering. SGU och HaV bjuder in till en mötesplats för alla som jobbar med havsplanering, maritim strategi och Östersjön.

SGU medverkade, som innovatör, och vann första pris i:
kl. 15-16, Innovationsbattle - vilka nya idéer ska revolutionera vardagen i den offentliga sektorn? Plats: Öresundshuset. Arrangör: Lunds kommun. Intelligenta växter, robotar som medicinerar sjuka eller självtänkande transporter. Vad är det senaste som ska revolutionera vår vardag? Och hur kan offentlig sektor anamma det? Tre innovationer presenteras.

Tre innovatörer presenterar live på scen sina lösningar som ska revolutionera den offentliga verksamheten. Moderatorn intervjuar de tävlande men det är juryn, bestående av företrädare från både näringsliv och offentlig sektor, som fäller den avgörande domen.  

Se själva tävlingen här (SGUs vinnande bidrag ligger ca 30 minuter in i filmen): Innovationsbattle

Onsdag 6/7

kl. 9-10, Frukostseminarium*: Framtidens vattenförsörjning. Förutsättningarna för vår vattenförsörjning förändras i snabb takt, ofta till följd av klimatförändringen. Skillnaden märks redan nu i sjunkande grundvattennivåer i Sydöstra Sverige/Gotland/Öland, där man nu noga måste se över vilka källor som finns till buds för vattenförsörjningen. I detta läge blir grundvattnet en allt viktigare resurs.

SGU i Almedalen: Framtidens vattenförsörjning (del 1)

SGU i Almedalen: Framtidens vattenförsörjning (del 2)

Medverkande: Mats Svensson (HaV), Per Erik Nyström (SLV), Jörgen Madebrink (Kalmar Vatten), Lena Söderberg (SGU), Björn Holgersson (SGU), Lars-Ove Lång (SGU).

kl 10.00, Visning av fartyget Ocean Surveyor

 * I samband med frukostseminarierna serveras enklare frukost från 8:30

Läs om SGUs evenemang i Almedalen under 2015

Placering i Almedalen 2016

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn