Hack for Sweden erbjuder en gemensam plattform för öppen data som studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och myndigheter kan använda för att utveckla nya tjänster. Utmaningen för tävlingsdeltagarna är att använda myndigheters och andra organisationers öppna data i nya applikationer som skapar nytta för såväl myndigheterna som andra aktörer och allmänheten.

Utmärkelsen Hack for Sweden Award går till det lag eller den deltagare som enligt juryn kombinerar data på ett kreativt sätt och skapar den bästa och mest nyskapande applikationen eller tjänsten som tydligt visar nyttan med myndigheternas öppna data. Förutom Hack for Sweden Award delas specialpriser ut inom fyra kategorier: Bästa visualisering, Bästa affärsnytta, Bästa nytta för allmänheten samt deltagarnas pris.

Anmälan till Hack for Sweden 2016 öppnade den 13 december 2015 och stängde den 1 februari 2016.

Läs mer på Hack for Swedens webbplats (nytt fönster)