Vi inrättar forsknings- och utvecklingssamordnare (FoU-samordnare) för fem viktiga temaområden, vässar våra insatser för att säkerställa mer medel till, för våra intressenter, relevant forskning samt säkrar såväl vår egen forskning som de forskningsmedel som vi delar ut. För att koordinera detta arbete söker vi nu en forsknings- och utvecklingsstrateg (FoU-strateg) som ansvarar för den övergripande inriktningen och samordnar och utvecklar arbetet med intern och extern forskning och utveckling. FoU-strategen arbetar över hela SGUs verksamhet men ingår rent organisatoriskt i avdelningen Mineralresursers ledningsgrupp och är direkt underställd avdelningschefen. FoU-strategen har inga direktrapporterande och förväntas leda arbetet framåt med FoU-samordnarna.

FoU-strategens ansvarsområden

 • Att ge strategiskt stöd i frågor om intern och extern samverkan rörande forskning, utveckling och innovation.
 • Att tillsammans med verksamhetsansvariga säkerställa att genomförd FoU redovisas och följs upp på ett strukturerat sätt.
 • Att ansvara för interna rutiner vad gäller handläggning av det externa stödet till riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området.
 • Att verka för att resurser tillförs forskning och innovation för de näringar som SGU bidrar till.
 • Att tillsammans med organisationens fem FoU-samordnare delta, bereda och bevaka nationella och internationella plattformar rörande forskning, utveckling och innovation, bl a EUs ramprogram för forskning.
 • Att planera och bereda internationella GD-möten gällande innovation, forskning och utveckling.
 • Att vara ordförande i SGUs FoU-råd.

 Vi söker dig som har

 • Akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område eller annan kompetens som bedöms som likvärdig.
 • Erfarenhet av att koordinera externt och internt FoU-arbete samt av nationell och internationell samverkan inom området.
 • Goda ämneskunskaper inom för SGU relevanta områden och ett brett kontaktnät.
 • Mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta med såväl interna som externa intressenter och samarbetspartners.
 • Förmåga att tanka strategiskt, upptäcka synenergieffekter och fånga upp omvärldsfaktorer.
 • Förmåga att generera egna idéer, ta tillvara innovativa idéer hos andra samt att sprida dem.

Om anställningen

Rollen som strateg inom SGU är betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. SGU eftersträvar strateger som är goda ledare. Strategerna bidrar aktivt till att gemensamma värderingar, mål och strategier sprids i organisationen.

Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald av människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet.

Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid, och med placering i Uppsala. Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att man måste ha svenskt medborgarskap och att en registerkontroll genomförs före beslut om anställning.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till Avdelningschef Kaj Lax på telefon 018-17 93 94.

Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för SACO-S, telefon 018-17 92 96 och Anita Remnegård för ST-Geologiska, telefon 018-17 91 51.

Vi vill ha din ansökan senast 2017-09-30

Ansök till tjänsten som forsknings- och utvecklingsstrateg här (nytt fönster) 

Dnr.411-1876/2017