Arbetsbeskrivning och ansvarsområden

Enheten Renare mark och vatten består av 14 mycket engagerade och kompetenta projektledare som arbetar med efterbehandling av förorenad mark. Enheten har tre huvudsakliga arbetsområden:

  • att undersöka och åtgärda områden där staten har ett eget ansvar som tidigare verksamhetsutövare
  • att agera huvudman för statligt finansierade efterbehandlingsprojekt där begränsat eller inget ansvar finns
  • att utveckla metoder och arbetssätt för att åstadkomma effektiviseringar i arbetet med förorenade områden som också kan användas av fler än oss.

SGUs uppdrag inom efterbehandlingsområdet är kopplat till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och enheten har en stor projektportfölj med allt ifrån mindre till riktigt stora och komplexa projekt. Bland objekten finns ett flertal kemtvättar, tematisk satsning på glasbruk, några gruvor och impregneringsanläggningar samt även många objekt med dioxin- och DDT-förorening. Arbetet förutsätter goda kontakter med externa parter, bland annat andra centrala myndigheter, framförallt Naturvårdsverket och SGI, berörda länsstyrelser och kommuner samt konsulter och andra leverantörer. Som enhetschef förväntas du dessutom upprätthålla goda kontakter med berörda departement inom Regeringskansliet.

Enhetens medarbetare finns idag på våra kontor i Uppsala, Lund och Stockholm. Vårt kontor i Stockholm kommer under januari 2020 att stängas och personalen på Stockholmskontoret erbjuds ny stationering, företrädesvis i Uppsala.

Din uppgift blir att driva och utveckla enheten samt att stötta och motivera medarbetarna så att ni tillsammans når uppsatta mål. Du förväntas vara en närvarande chef som håller dina medarbetare informerade och engagerade, och som skapar en samhörighet och god arbetsmiljö. Du leder och utvecklar arbetet enligt verksamhets- och handlingsplaner samt leder eller deltar i styrgrupper för relevanta projekt. Du har budget- och personalansvar för enheten och ingår i ledningsgruppen för avdelningen Mark och grundvatten.

Rollen som chef inom SGU är betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. Cheferna har ansvaret för att gemensamma värderingar, mål och strategier sprids i organisationen. Vi vill att en chef på SGU ska vara tydlig och engagerad, ta ansvar, agera och fatta beslut.

Kompetens

Vi söker dig som har:

  • Akademisk examen inom för tjänsten relevant område
  • Minst ett par års erfarenhet av att ha arbetat som chef/ledare
  • Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbeten
  • God förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skift.

Det är meriterande med:

  • Erfarenhet av att planera, leda och följa upp verksamhet i staten
  • Erfarenhet av myndighetssamverkan och samarbete med regeringskansliet
  • Erfarenhet från miljöområdet.

Personliga kvalifikationer

Vi lägger stor vikt vid goda ledaregenskaper som lyhördhet och god kommunikativ förmåga, samt att du är analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du trivs i en roll där strategiska utvecklingsfrågor blandas med operativ problemlösning och där du får användning av din analytiska förmåga. Du gillar att skapa struktur och har lätt för att överblicka helheten såväl som detaljer. Som person är du prestigelös och har god självinsikt. Du har mycket lätt för att samarbeta och bygga långsiktiga relationer både internt och externt. Du kan entusiasmera och samla personal att arbeta mot gemensamma mål.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med chefsförordnande som är tidsbegränsat till fyra år, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är Uppsala. Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat, för detta krävs svenskt medborgarskap.

Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt.

Vill du veta mer?

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Helena Kjellson via e-post fornamn.efternamn@sgu.se, ange gärna "Annons enhetschef" i ämnesraden i ditt mejl.

Om du vill komma i kontakt med någon av våra fackliga representanter från Saco-S eller ST-Geologiska når du dem via vår växel på telefonnummer 018–17 90 00.

Välkommen med din ansökan senast den 1 september 2019. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem, vi vill att du lämnar din ansökan via detta system. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Diarienummer: 411–1280/2019

Sök tjänsten Enhetschef Renare mark och vatten