För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Detta gäller när du söker en ledig tjänst på SGU

  • Sök tjänsten via sidan Lediga tjänster på webbplatsen där du via annonsen blir hänvisad till vårt rekryteringssystem. Det går att söka en tjänst fram till kl.23:59 sista ansökningsdagen.
  • SGU bekräftar att ansökan har tagits emot.
  • De personer som bäst matchar kravprofilen kallas till intervju.
  • När tjänsten är tillsatt meddelar vi alla som har sökt.
  • Du kan överklaga beslutet inom tre veckor.

Till Lediga tjänster

Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.

Urval och intervjuer

Alla som söker en anställning hos oss behandlas lika. Ingen diskrimineras på grund av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vår ambition är alltid att rekryteringsprocessen ska vara objektiv, strukturerad och effektiv.

Säkerhetsprövning

Vissa av SGUs tjänster är säkerhetsklassade, det framgår alltid i annonsen om tjänsten är säkerhetsklassad eller ej. Vid säkerhetsklassade tjänster är svenskt medborgarskap ett krav och det kommer genomföras en säkerhetsprövning som inkluderar en särskild säkerhetsintervju samt en registerkontroll innan anställning sker.

Anställningsbeslut och överklagan

När rekryteringsprocessen är avslutad fattas ett tillkännagivande som anslås på myndighetens officiella anslagstavla, denna finns i entrén på SGUs kontor på Villavägen 18 i Uppsala. Enligt det statliga regelverket har sökande möjlighet att överklaga anställningsbeslutet inom tre veckor, annars vinner anställningsbeslutet så kallad laga kraft.

Senast granskad: 2019-08-29

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn