Sammanfattning

Ändringar från ursprungsversionen Vanilla

Block

Ändring

Diamant Förekommer nu som vaskförekomst i sand och i kimberlitpipor istället för diamantmalm i Vanilla.
Järn Block av skarn och bandad järnmalm är nya källor till järn, vilket ersätter de tidigare järnmalmsblocken i Vanilla. 
Koppar Kan förekomma i block av skarn och gabbro, vilka ersätter tidigare kopparmalm red stone ore från Vanilla.
Sandsten Blocken har fått en ny färg och kan även innehålla kol, precis som kalksten, och ersätter därför de tidigare kolmalmsblocken från Vanilla.
Sten och cobblestone Är ersatta i recept av dessa nya block - diabas, gabbro, gnejs, kimberlit, kalksten, skiffer och skarn. 
Smaragd Kan förekomma som ädelsten i pegmatitblock, istället för block av smaragdmalm som tidigare i Vanilla.
Obsidian Ändrad blockhårdhet från ”50” till ”9”.
   

Nya block

 
Basalt Ersätter tidigare kopparmalm från Vanilla.
Bandad järnmalm Ersätter tidigare järnmalmer från Vanilla.
Bauxit     
Diabas  
Gabbro  
Gabbro med koppar  
Gabbro med titan  
Gnejs  
Granit  
Kalksten  
Kalksten med kol  
Kimberlit  
Kimberlit med diamanter Ersätter tidigare diamantmalmer från Vanilla.
Kvarts Ersätter tidigare guldmalmer från Vanilla.
Marmor  
Pegmatit  
Pimpsten  
Metamorf skiffer  
Skiffer  
Skarn Ersätter tidigare järn- och kopparmalmer från Vanilla.
   

Nya fyndigheter

 
Aluminium  
Akvamarin  
Fältspat  
Granat  
Litium  
Sällsynta jordartsmetaller  
Silver  
Tantal  
Tenn  
Titan  
Topas  
Turmalin  
Vattensafir  
Volfram  
Zinkblände