Produktion i Sverige

Karta som visar produktion av industrimineral 2012.

Grafik: Lars Norlin, SGU