Data

Här kan du ladda ner atlasens morängeokemidata:

Data (CSV-fil)

Tabeller

Tabell 1 (PDF, öppnas i ny flik)
Statistiska resultat för kungsvattenlakad morän (<63 μm) analyserad med ICP-MS. Antal analyser: 2 578.

Tabell 2 (PDF, öppnas i ny flik)
Beräknade percentiler (p10–p99), detektionsgräns (DL), aktuell kvantifieringsgräns (LOQa) för kungsvattenlakad morän (<63 μm) analyserad med ICP-MS. Antal analyser: 2 578.

Tabell 3 (PDF, öppnas i ny flik)
Beräknade percentiler (p10–p99), detektionsgräns (DL), praktisk detektionsgräns (DL/2) för kungsvattenlakade prov från betesmark (<2 mm) analyserade med ICP-AES och ICP-MS. Antal prov: 179.

Tabell 4 (PDF, öppnas i ny flik)
Spearmans rangkorrelationskoefficienter för elementkoncentrationer i kungsvattenlakad morän (<63 μm) analyserad med ICP-MS. Antal analyser: 2 578.

Tabell 5 (PDF, öppnas i ny flik)
Jämförelse av medianvärden, p25, p75 och maximalt värde i åkermark (Ap) och betesmark (Gr) från Sverige (n=174 respektive n=179) och Europa (n=2 108 respektive n=2 023) med kungsvatten som extraktionsmetod. I tabellen finns även medianvärden från åkermark (Ap) med MMI® som extraktionsmetod.

Tabell 6 (PDF, öppnas i ny flik)
Spearmans korrelationsmatris för de sällsynta jordartsmetallerna och skandium, yttrium, barium, beryllium, koppar, uran samt huvudelementen baserade på kungsvattenlakad morän (<63 μm) analyserad med ICP-MS. Antal analyser: 2 578.