De berggrundsgeologiska undersökningarna inom Barentsprojektet omfattar följande kartblad:

Karteringsområden 2012

Karta som visar var SGU gör berggrundsgeologiska undersökningar i nordligaste Sverige under perioden 2012-2015.Kartan visar områden för de berggrundsgeologiska undersökningarna inom Barentsprojektet .

 • 25H Arjeplog NV, delar av kartbladet
 • 25H Arjeplog NO
 • 25H Arjeplog SV, delar av kartbladet
 • 25H Arjeplog SO

Karteringsområden 2013–2014

 • 25N Haparanda NV, samt delar av de övriga kartbladen
 • 26I Luvos SO
 • 26J Jokkmokk SV och SO
 • 26L Pålkem, NV, NO, SV och SO
 • 27I Tjåmotis NV,delar av kartbladet
 • 27I Tjåmotis NO
 • 27J Porjus NV, NO, SO  

Karteringsområden 2015

 • 26K Murjek, NV, NO, SV och SO

Nyckelområden planeras

Utöver dessa områden planeras även berggrundsgeologisk kartering i särskilda nyckelområden som bedöms som viktiga för förståelsen av den stratigrafiska uppbyggnaden och utvecklingen i regionen.

Förslag på nyckelområden:

Sitojaure-Tjuolma, Tjårrojåkka-Makkak, Saarijärvi, Kiruna-Jukkasjärvi, Harrijärvet, Vittangivaara, Akkiskera-Kuormakka, Nunasvaara, Masugnsbyn-Takenvaara, Käymäjärvi-Ristimella, Liviöjärvi, Saarikoskenvaara, Nautanen, Allavaara, Svappavaara, se kartan nedan.

Karta som visar nyckelområden i Barentsområdet som bedöms som viktiga för förståelsen av den stratigrafiska uppbyggnaden och utvecklingen i regionen.

Kartan visar berggrund med åldrarna 2,5-1,96 miljarder år och 1,96-1,86 miljarder år. Rödmarkerade områden är utpekade som nyckelområden där berggrundskartering planeras i syfte att förstå den stratigrafiska uppbyggnaden och utvecklingen i regionen.

 

Kontaktpersoner

Ildiko Antal Lundin, projektledare Barentsprojektet, telefon 018-17 91 33
Stefan Bergman, statsgeolog, telefon 018-17 93 82
Benno Kathol, statsgeolog, telefon 018-17 93 80