För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Källinventering utanför Jönåker.

Foto: Fredrik Karlsson, SGU

Naturnära jobb och källinventering

Projektet Naturnära jobb inventerar grundvattenkällor runt om i Sverige.

SGU har som en del av satsningen Naturnära jobb tagit fram ett antal platser där det enligt SGU:s och Riksantikvarieämbetets (RAÄ) databaser finns uppgifter om grundvattenkällor. Källorna inventeras nu i fält av de personer som deltar i satsningen. Det praktiska arbetet koordineras och samordnas av Skogsstyrelsen.

På plats i fält samlas uppgifter in om exakt läge, vattentemperatur och vattenflöde. Källorna dokumenteras också med bilder. Till sin hjälp har deltagarna GPS:er och en inventeringsblankett som utformats av SGU.

I SGU:s databaser återfinns mellan 4 000–5 000 källor men flera är dubbletter eller har osäker position. Gamla källor som återfinns i Riksantikvarieämbetets databaser kan vara uttorkade men kan då också ha ett kulturhistoriskt värde.

Genom inventeringen kommer SGU:s databaser att kunna uppdateras. Det ger en större noggrannhet för källornas lägen och mer aktuella uppgifter på hur stort vattenflödet är från källorna. Genom att källorna finns korrekt registrerade ökar möjligheten att de kan skyddas från till exempel utdikning och körskador. Vi kan också värna dem som möjliga vattentäkter, för framtida bruk och som en beredskapsåtgärd.

Arbete under 2021

Inventeringen av kallkällor har fortsatt under året. Det handlar om att kontrollera läge, vattentemperatur och vattenflöde. Hittills har det rapporterats in över 100 observationer. Genom inventeringen kommer SGU:s databaser att kunna uppdateras. 

I Skogsstyrelsens karttjänst kan du se var i landet som arbetslagen inventerar:

Karta över utförda jobb

Mätning-Ronneby-Naturnära-jobb.jpg

Mätning av grundvattenkälla utanför Ronneby, Blekinge.

Foto: Eva Wendelin, SGU

Senast granskad 2021-08-17

Kontaktperson

  • Eva Wendelin

    Telefon: 018-179205
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
    Skicka e-post