Sedan början av maj har nivåerna i de små grundvattenmagasinen stigit på vissa håll i östra Götaland och Svealand, men sjunkit i de västra delarna. I de stora magasinen har det inte skett några stora nivåförändringar.

Grundvattennivåer i maj 2020

 

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i Götaland och Svealand, medan de är nära de normala i Norrland. Det kan dock finnas påtagliga lokala skillnader.

Nivåerna i södra Sverige har fortsatt sjunka sedan början av maj på grund av små mängder nederbörd. Växtlighet och ökande temperaturer minskar möjligheterna till grundvattenbildning under sommarmånaderna. Under de närmaste månaderna kan situationen därmed bli ansträngd beroende på väderutvecklingen. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i hela Götaland och Svealand.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. I västra Götaland samt i sydvästra Svealand är nivåerna över de normala medan de i övriga delar av landet är nära de normala.

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande problem med vattentillgången i de stora magasinen i sommar. I de områden där nivåerna är under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen. 

De stora magasin där grundvattennivåerna är under det normala behöver få mer nederbörd än normalt under flera månader för att uppnå en normal grundvattensituation.