Bilden visar en närbild på en hög med vassa stenar.

En typ av bergmaterial ©SGU

BERGMATERIAL

Bergmaterialbranschen ger dig möjlighet att jobba utomhus med maskiner, samtidigt som du ser till att samhället får de material det behöver för att kunna fortsätta växa.

Vi bygger allt mer i Sverige; hus, vägar och infrastruktur. Till alla dessa byggen använder vi varje år cirka 85 miljoner ton material som kommer från berggrunden. Sådana material kan till exempel vara:

  • Kvartssand som används till glas.
  • Krossat berg som fyllning, så kallad ballast.
  • Kalksten som används till cement.

Eftersom landets befolkning ökar och samhället utvecklas kommer det alltid att behövas personer som jobbar med bergmaterial.

 

Hur är det att jobba i bergmaterialbranschen?

I bergmaterialindustrin får du jobba utomhus i stenbrott. Jobben finns i hela Sverige. Det finns många jobb att välja på, eftersom branschen innehåller många jobben som samarbetar med varandra för att tillverka bergmaterialet. Två av dessa jobben är borrtekniker och bergarbetare, som du kan läsa mer om på jobbens egna sidor här på Geopraktisk. Sidan för bergarbetare fokuserar på bergarbetare i gruvnäringen, men jobbet är på många sätt likadant i de båda branscherna.

 

Det här hittar du i jobbguiderna

I jobbguiderna får du lära dig mer om vad jobbet är och hur du kan hitta jobb. Genom tester och övningar får du snabbt veta mer om vad jobbet innebär och om du passar för jobbet. Guiderna ger dig också information om jobbets villkor samt vilka utbildningar och möjligheter till praktik som finns.

 

Klicka på en jobbguide här nedanför för att komma igång!