Börjar: 27 mars 2017 11:30

Slutar: 28 mars 2017 13:00

Kostnad

Självkostnadspris för måltider: 750 kr exkl. moms.

Anmälan

Sista anmälningsdag: fredag 17 mars
Sista avanmälan med återbetaning av anmälningsavgiften: onsdag 22 mars.

Anmälan till gruvhandläggarträff

Program

Måndag 27 mars

11:30 Lunch i SGUs matsal, Villavägen 18, Uppsala.

13:00 Programmet startar i SGUs hörsal.

13:00 – 13:10 Välkomna till SGU, GD Lena Söderberg.

13:10 – 13:50 Miljöbalksprojektet, ett delprojekt som handlar om förhållandet mellan miljöbalken och minerallagen, Linn Åkesson och Annika Ryegård från Naturvårdsverket.

13:50 – 14:30 Den uppdaterade vägledningen för prövning av gruvverksamhet, Mattias Fackel från SGU.

14:30 – 14:45 Fika

14:45 – 16:00 Utsläpp till ytvatten från gruvverksamhet. En handbok för beskrivning av påverkan på ytvatten, Johan Strandberg och Erik Lindblom från IVL.

19:00 Gemensam middag på måndag kväll. Restaurang Messob, Sturegatan 4A, Uppsala.

Tisdag 28 mars

8:15 – 9:00 Regeringsuppdrag till SGU och Naturvårdsverket: Ta fram en strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling
Karin Klingspor från Naturvårdsverket.

9:00– 9:30 Fika

9:30 – 10.00 Erfarenheter från Svärtträsk. SGUs arbete med efterbehandling i Svärtträsk,
Kristina Sjödin från SGU.

10:00 – 11.00 Annan information från SGU:

    Grundvattenkartering – 15 min
    Konceptuella modeller för bedömning av grundvattenpåverkan – 15 min
    Grundvattenförvaltning och Miljömålet Grundvatten av god kvalitet – 15 min
    Bergverksstatistik - den svenska prospekteringen och gruvorna i siffror – 15 min

11:00 – 12:00

Tid för nätverket att gemensamt diskutera strategiska frågor

Information om Utvinningsavfallsdirektivets genomförande, rapportering vart tredje år. Under 2018 är åter dags för rapportering enligt direktivets artikel 18.1, Jennifer Brammer från Naturvårdsverket.

Annan information från nätverkets deltagare.

Avslutande diskussioner och avrundning.

12:00 Avslutning med lunch i SGUs matsal.

13:00 – Efter lunch håller vi öppet för dialog om regeringsuppdraget Strategi för hantering av gruvavfall. SGU och NV finns på plats för att få gruvhandläggares synpunkter på strategiska vägval och åtgärder för att nå en bättre miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall.