Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst.

Årets publikationer i GeoLagret. 

Mars

Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige, SGU-rapport 2017:05

Februari

Sveriges geologiska undersöknings handlingsplan för klimatanpassning, SGU-rapport 2017:04

Januari

EU:s strategi för Östersjöregionen, SGU-rapport 2017:02

2016

December

Normbrunn –16, Vägledning för att borra brunn

K567 Grundvattenmagasinet Skänninge

K566 Grundvattenmagasinet Håvesten

K565 Grundvattenmagasinet Vallaredalen

K564 Grundvattenmagasinet Ullekalv

K563 Grundvattenmagasinet Yxnanäs

K562 Grundvattenmagasinet Ulricehamn

K560 Grundvattenmagasinet Tingvalla

K559 Grundvattenmagasinet Kinnared

K558 Grundvattenmagasinet Hössna

Kartläggning av Ångermanälvens bottenförhållanden från Näsåker till Nyland, SGU-rapport 2016:14

Miljöföroreningar i sediment vid Blekinges kust och i Hanöbukten, SGU-rapport 2016:22

Koldioxidlagring i Sverige – sammanställning och resultat från NORDICCS, SGU-rapport 2016:20

November

K 561 Markgeokemiska kartan, Morängeokemi i södra Norrbotten

Jordlagermodellering i 3D, SGU-rapport 2016:19

Grus, sand och krossberg 2015, SGU-rapport PP-2016-3

Mineralmarknaden 2015: Tema energimetaller, SGU-rapport PP-2016-2

Oktober

Marina dumpningsplatser i Västra Götaland, SGU-rapport 2016:18

September

Skånes känsliga stränder - erosionsförhållanden och geologi för samhällsplanering SGU-rapport 2016-17

Geoenergi: Geologisk information för geoenergianläggningar - en översikt SGU-rapport 2016-16

Litologisk och geokemisk karaktärisering av berggrundsavsnitt på södra Öland SGU-rapport 2016:15

Bergverksstatistik 2015

Geologisk beskrivning av Ångermanälvens dalgång SGU-rapport 2016:13

Juli

Chemical contamination in offshore sediments 2003-2014 SGU-rapport 2016:04