Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

Maj

Götalandsbanan – en sammanställning av SGUs geologiska data för sträckan Göteborg–Jönköping, SGU-rapport 2017:03

April

Rapportering av regeringsuppdrag: Regleringsbrev 2017 – Remisser, RR 2017:06

K 574 Grundvattenmagasinet Svärdsjö-Linghed

K 573 Grundvattenmagasinet Bengtsheden-Svärdsjö

K 572 Grundvattenmagasinet Karlsbyheden

Rapportering av regeringsuppdrag: Konsekvenser av förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas, RR 2017:05

K 571 Grundvattenmagasinet Riddarhyttan

K 570 Grundvattenmagasinen inom Badelundaåsen mellan Leksand och Långheden

K 569 Grundvattenmagasinet Stockholmsåsen, Norrsunda

K 568 Grundvattenmagasinen Hallstaåsen Hallbo-Baldraheden och Hallstaåsen Nylandet-Hudiksvallsfjärden, Hudiksvall

Mars

Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige, SGU-rapport 2017:05

Delrapportering av regeringsuppdrag: Utvärdering av efterbehandlad gruvverksamhet. Kartläggning av kostnader för hantering av gruvavfall och för efterbehandling av gruvverksamhet, RR 2017:04

Februari

Sveriges geologiska undersöknings handlingsplan för klimatanpassning, SGU-rapport 2017:04

Slutredovisning av regeringsuppdraget: Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt, RR 2017:03

Rapportering av regeringsuppdrag: Metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering, RR 2017:02

Januari

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, RR 2017:01

Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland, SGU-rapport 2017:01