Nationell geodatastrategi

En nationell geodatastrategi ska ge vägledning till producenter och användare av geodata. Den utgör planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata och visar hur den blir en del av en europeisk infrastruktur.

Den nationella geodatastrategin har tagits fram av Lantmäteriet tillsammans med det av regeringen tillsatta Geodatarådet, andra berörda myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting.