Flygmätningar över Bergslagen - sommaren 2016

Nya flyggeofysiska data har samlats in över delar av Bergslagen av SGU under sommaren 2016. Mätningarna innehåller information om markens magnetfält, gammastrålning och elektriska ledningsförmåga och har gjorts på 60 m höjd över marken från ett tvåmotorigt flygplan. Data från flygmätningarna kan beställas från 9/1 - 2017. Nedan visas en bild över mätområdet.