Generaldirektör

Lena Söderberg, tel. 018-17 90 00 (SGUs växel)

Ställföreträdande generaldirektör

Göran Risberg, tel. 018-17 91 35

Avdelningar

Verksamhetsstöd

Avdelningschef: Lars Molde, tel. 018-17 91 54

Mineralresurser

Avdelningschef: Kaj Lax, tel. 018-17 93 94

Samhällsplanering

Avdelningschef:  tel. 018-17 90 00

Mark och grundvatten

Avdelningschef: Göran Risberg, tel. 018-17 91 35

Bergsstaten

Bergmästare: Åsa Persson, tel. 0920-23 79 07