Struktur

Det ska vara enkelt att hitta på webbplatsen. Därför är innehållet strukturerat utifrån behoven hos våra största målgrupper.

Tillgängligt för många

Vi vill att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt för så många som möjligt, oavsett teknisk utrustning eller eventuell funktionsnedsättning. Därför är webbplatsen byggd enligt gällande standarder.

Webbplatsen är anpassad i enlighet med W3C:s (World Wide Web Consortium) riktlinjer WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).WCAG ger riktlinjer om hur innehåll på webben kan göras mer tillgängligt för människor med funktionshinder. Riktlinjerna är avsedda för alla som utvecklar innehåll för webben.

Anpassat för mobil och surfplatta

För att öka användarvänligheten har vi skapat en webbplats med så kallad responsiv design. Tekniken gör så att webbsidan både skalar grafik och anpassar layout utifrån storlek på webbläsarfönstret. Webbplatsen anpassar sig automatiskt till formatet på din dator, läsplatta eller telefon.

Talande Webb

Du kan lyssna på webbplatsens innehåll genom hjälpmedlet Talande Webb. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, sparar uppläst tal som mp3 och markerar den text som läses upp. Talande Webb är gratis för dig som användare.

Läs mer om Talande Webb

Pdf-filer

För att öppna pdf-filer på vår webbplats krävs programvaran Acrobat Reader som är gratis.

Ladda ner Acrobat Reader från Adobes webbplats (nytt fönster)

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player är ett så kallat insticksprogram som du kan komma att behöva för att ta del av en del av vår information på webbplatsen. Programvaran möjliggör bland annat uppspelning av film. Den är gratis att installera på din dator.

Ladda ner Adobe Flash Player på Adobes webbplats (nytt fönster)

Länkningspolicy

Länka gärna till sgu.se men tänk på att:

  • Inte använda SGUs logotyp för att länka till vår webbplats. Vi vill undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Länka så att vår webbplats inte placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.
  • Undvika att länka till enskilda dokument - adresserna kan ändras. Länka i stället till startsidan eller till en meny.

Upphovsrätt

Vi vill att vårt material kommer till användning för så många som möjligt.

Creative Commons-licens
Bilder och texter på www.sgu.se är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/oppna-data/.

Det innebär att du får använda våra bilder och texter från webbplatsen i andra sammanhang. Vissa bilder, texter och datasamlingar är undantagna denna generella licens. Det handlar oftast om fotografier och ritningar som vi inte tagit fram. Då framgår det i anslutning till mediet vilken annan licens som gäller.

Bilder

Kontakta SGUs kundtjänst om du vill använda en bild på webbplatsen:

SGU, Kundtjänst, Box 670, 751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 00 (SGUs växel), fax: 018-50 10 20
E-post: kundservice@sgu.se

Om kakor på webbplatsen

Vi använder webbanalysverktyget Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Beteende hos besökarna analyseras, dock inte på individnivå, för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Analysverktyget använder kakor (cookies) och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen kommer att vidarebefordras till och lagras av Google Inc.

Mer information om analysverktyget på vår webbplats

Välkommen med synpunkter!

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter på webbplatsen eller har frågor är du välkommen att kontakta oss. Skicka dina synpunkter eller frågor till webmaster@sgu.se.