• Kartläggning av marina resurser

  Enheten Marin miljö och planering har beviljats tre miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för projektet "Marin kartering av Hoburgs bank i Östersjön".

  1 juli 2016

 • Möt oss i Almedalen!

  Miljögifter i grundvatten, bostadsbyggande, gamification, blå tillväxt, skydd av havsområden och vattenförsörjning och klimat. Välkommen till vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn.

  1 juli 2016

 • Stöd vid riskbedömning av dioxinförorenade områden

  SGU har tagit fram ett stöd i arbetet för riskbedömning av dioxinförorenade områden som bygger på erfarenheter och beskrivningar av tidigare fall.

  1 juli 2016

 • SGUs genomförandeplan visar på bredden i myndighetens miljömålsarbete

  Sveriges geologiska undersökning har tagit fram en fyraårig genomförandeplan med åtgärder som ska bidra till att miljömålen uppfylls. Den omfattar ett trettiotal egna och ett tiotal myndighetsgemensamma åtgärder.

  29 juni 2016

 • Testa Beta-versionen av Kartvisaren

  Beta-versionen av SGUs Kartvisare är uppdaterad med nytt utseende och viss ny funktionalitet, den är även bättre anpassad för mobil och surfplatta.

  27 juni 2016

 • Extrema grundvattennivåer förväntas bli ännu lägre

  I de stora grundvattenmagasinen på Öland, Gotland och Götalands östkust, som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen, är nivåerna extremt låga och förväntas sjunka ytterligare. I stora delar av centrala Götaland väntar vattenbrist för många med egen brunn.

  22 juni 2016

 • Grundvattennivåer i juni 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan maj fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. Grundvattennivåerna på Gotland och Öland är fortsatt extremt låga, och vattenbristen förväntas där bli än allvarligare under sommaren.

  22 juni 2016

 • För bättre vattenkvalitet i västerbottniska vattendrag

  Sura jordar påverkar vattendrag negativt längs kusterna på båda sidor om Bottenviken. SGU arbetar tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, Finlands geologiska undersökning, med flera, för att förbättra vattenkvaliteten.

  21 juni 2016

 • Hitta rätt information om PFAS

  PFAS-föroreningar angår många aktörer i samhället och flera myndigheter är inblandade i tillsyn och regeler. Mot den bakgrunden finns en ny guide som gör det lättare att hitta rätt information, oavsett vilken myndighet som är berörd.

  17 juni 2016

 • Ny bok och karta om mineraltillgångar norr om 60:e breddgraden

  Under ledning av Norges geologiska undersökning har man tagit fram en karta och beskrivning av större mineralfyndigheter i landområden norr om den 60:e breddgraden.

  16 juni 2016