• Bergverksstatistik 2015 ute nu

  Gruvindustrin hade ett tufft år 2015, men den svenska malmproduktionen blev ändå den tredje högsta någonsin. Detta och mycket annat framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2015 som nu finns utgiven.

  12 september 2016

 • Hållbar materialförsörjning för byggande i Skåne

  Den 21 oktober anordnar Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med SGU ett seminarium i Malmö om hållbar materialförsörjning för framtidens byggprojekt i Skåne län.

  7 september 2016

 • SGU bidrar till globala mål i Agenda 2030

  SGU har tagit fram en regeringsrapport som beskriver hur myndighetens verksamhet bidrar till Agenda 2030. I rapporten redovisas även förslag på ytterligare åtgärder som behövs inom SGUs ansvarsområden.

  7 september 2016

 • Ny rapport om geologin kring Ångermanälven

  SGU publicerar nu en ny rapport med geologisk beskrivning av Ångermanälvens dalgång. Rapporten fokuserar på jordarterna med avseende risker för ras och skred.

  7 september 2016

 • Metallprisernas utveckling över sommaren

  Sommaren har bjudit på en fortsatt uppgång för de flesta metallpriser innan priserna sjönk i slutet av augusti. Priset på järnmalm har också stigit under året, särskilt för pellets, som ökat med 45 procent sedan i mars.

  6 september 2016

 • Nu startar andra etappen i efterbehandling av Lessebo sågverk

  I september startar efterbehandlingen av det förorenade området inom Lessebo före detta sågverk. Arbetet beräknas pågå fram till våren 2017 och görs som en schaktsanering. SGU är huvudman för projektet som finansieras med statliga medel på 42 miljoner kronor.

  1 september 2016

 • Grundvattennivåer i augusti 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. I de större magasinen är nivåerna mycket lägre än normalt i sydöstra Sverige.

  30 augusti 2016

 • Flygmätningar för att hitta vatten på Öland snart igång

  Sista veckan i augusti startar flygningarna med lågflygande helikopter över Öland för att leta nya grundvattenförekomster. Flygningarna sker på låg höjd och medför höga ljudnivåer som kan upplevas som stressande för djur och människor.

  23 augusti 2016

 • Geologisk lanserar skoltävling

  Geologisk, SGUs skolsatsning, lanserar en tävling för elever i högstadiet och gymnasiet.

  17 augusti 2016

 • Sök stöd för geovetenskaplig forskning

  Kom ihåg att söka forskningsstöd från SGU för 2017 - ansökningstiden går ut den 15 september.

  16 augusti 2016