• SGU kartlägger Hoburgs bank i Östersjön

  För första gången görs nu en komplett kartläggning av havsbotten vid Hoburgs bank i Östersjön. Syftet är att få fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd och havsplanering.

  6 oktober 2016

 • Metallpriser i september

  Basmetallpriserna steg överlag under september. Mest ökade priset på bly och nickel.

  5 oktober 2016

 • Möt oss på Geoforum 2016

  Den 4–5 oktober hålls Geoforum 2016 i Uppsala och SGU finns på plats. Fokus för Geoforum är hur geografiska data kan bidra till ökad samhällsnytta.

  3 oktober 2016

 • Nya kartor över svenska havsområden

  SGU kartlägger Sveriges kust och havsområden inom svensk ekonomisk zon, bland annat för att öka kunskapen om havsmiljön och havets resurser.

  29 september 2016

 • Grundvattennivåer i september 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan augusti fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. I sydöstra Sverige är nivåerna mycket lägre än normalt både i små och stora magasin.

  23 september 2016

 • Nytt mineral rikt på jordartsmetaller upptäckt i Sverige

  En grupp forskare från Tjeckien och Sverige har upptäckt ett nytt mineral rikt på sällsynta jordartsmetaller. Mineralet har påträffats i närheten av Norberg, i Bergslagen.

  23 september 2016

 • Geologisk information för geoenergi – en översikt

  SGU ger i en ny rapport en överblick av vilken geologisk information som kan användas för att bedöma förutsättningar för geoenergi i Sverige. SGU ser stora framtida möjligheter för geoenergin i Sverige och efterlyser ett ökat samarbete mellan myndigheter, branschen och forskningsvärlden.

  21 september 2016

 • Produktionen av ballast ökade markant 2015

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg har ökat stort med åtta miljoner ton jämfört med 2014, till 85 miljoner ton. Det visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige under 2015.

  21 september 2016

 • Ny karta över Sveriges gruvor

  I september 2016 finns det 17 gruvor enligt koncessionslagstiftningen, varav 15 är metallgruvor och två industrimineralgruvor. Det framgår av SGUs senaste gruvkarta för hösten 2016.

  21 september 2016

 • Var med och forma morgondagens geoturism

  Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av frågor som rör geoparker och geoturism att träffa andra med samma intresse. SGU anordnar den 6:e oktober Workshop geoturism 2016 i samarbete med Naturum Skäralid.

  13 september 2016