• SGU deltar i nya EU-projekt för hållbar gruvnäring

  SGU deltar i tre nyligen beviljade EU-projekt för en mer hållbar försörjning av metaller och mineral, både från gruvor och sekundära källor som metallskrot och gruvavfall.

  14 december 2016

 • Vandringsutställning Öga för geologi

  Fredagen den 16 december invigs Öga för geologi på Teknikens Hus i Luleå. Det är en helt ny vandringsutställning om metaller och mineral och varför de är så viktiga – i vår egen vardag, i Sverige och i världen.

  12 december 2016

 • Ny 3D-modell av Uppsalaåsen säkrar vattenförsörjningen

  En ny tredimensionell modell av jordlagren i Uppsalaåsen gör att Uppsalas vattenförsörjning blir lättare att planera och säkra i framtiden. Modellen har tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med Uppsala Vatten.

  8 december 2016

 • Näringsministern på besök hos SGU i Uppsala

  Onsdagen den 7:e december kom närings- och innovationsminister Mikael Damberg med medarbetare på besök till SGUs huvudkontor i Uppsala.

  7 december 2016

 • Metallpriser i november

  Utspel i samband med det amerikanska presidentvalet har lyft priset på många basmetaller, men priserna på ädelmetaller har däremot sjunkit.

  7 december 2016

 • Rapport om Sveriges ballastproduktion 2015 ute nu

  Nu finns rapporten Grus, sand och krossberg att ladda ner från SGUs webbplats. I den framgår bland annat att ballastproduktionen ökade stort under 2015 jämfört med året innan.

  28 november 2016

 • Grundvattennivåer i november

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen i Götaland och östra Svealand har sedan oktober stigit avsevärt. Nivån i små och stora magasin ligger ändå fortsatt under eller mycket under det normala i stora delar av södra och mellersta Sverige. I större delen av Norrland har nivåerna på de flesta håll istället sjunkit.

  21 november 2016

 • Ny rapport om energimetallerna uran och torium

  I Sveriges berggrund finns några av världens största tillgångar på energimetaller, främst uran men även en del torium. Men förutsättningarna för svensk utvinning saknas. Detta framkommer i en ny SGU-rapport på temat energimetaller.

  16 november 2016

 • Torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

  Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag analyserat den svenska torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan. SGU håller med om mycket, men saknar bland annat en konsekvensanalys för hur torvbranschen påverkas.

  15 november 2016

 • Ny data om berggrunden i Norrbotten

  Nu finns ny heltäckande geologisk information över södra Norrbottens berggrund tillgänglig från SGUs berggrundsdatabas.

  15 november 2016