Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Ny rapport om geologin kring Ångermanälven

  SGU publicerar nu en ny rapport med geologisk beskrivning av Ångermanälvens dalgång. Rapporten fokuserar på jordarterna med avseende risker för ras och skred.

  7 september 2016

 • Metallprisernas utveckling över sommaren

  Sommaren har bjudit på en fortsatt uppgång för de flesta metallpriser innan priserna sjönk i slutet av augusti. Priset på järnmalm har också stigit under året, särskilt för pellets, som ökat med 45 procent sedan i mars.

  6 september 2016

 • Nu startar andra etappen i efterbehandling av Lessebo sågverk

  I september startar efterbehandlingen av det förorenade området inom Lessebo före detta sågverk. Arbetet beräknas pågå fram till våren 2017 och görs som en schaktsanering. SGU är huvudman för projektet som finansieras med statliga medel på 42 miljoner kronor.

  1 september 2016

 • Grundvattennivåer i augusti 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. I de större magasinen är nivåerna mycket lägre än normalt i sydöstra Sverige.

  30 augusti 2016

 • Flygmätningar för att hitta vatten på Öland snart igång

  Sista veckan i augusti startar flygningarna med lågflygande helikopter över Öland för att leta nya grundvattenförekomster. Flygningarna sker på låg höjd och medför höga ljudnivåer som kan upplevas som stressande för djur och människor.

  23 augusti 2016

 • Geologisk lanserar skoltävling

  Geologisk, SGUs skolsatsning, lanserar en tävling för elever i högstadiet och gymnasiet.

  17 augusti 2016

 • Sök stöd för geovetenskaplig forskning

  Kom ihåg att söka forskningsstöd från SGU för 2017 - ansökningstiden går ut den 15 september.

  16 augusti 2016

 • Flusspat - vackra ädelstenar och giftig syra

  Som en viktig komponent i fluorvätesyra, men en låg produktion inom EU, räknas flusspat som ett kritiskt material.

  10 augusti 2016

 • Grafit i stål, batterier, bilar och pennor

  Grafit är viktigt för många industrier. EU har en hög andel import av mineralet, men brytning och fyndigheter finns bland annat i Sverige. Grafit är det senaste tillskottet i SGUs informationsserie om kritiska material.

  1 augusti 2016

 • Magnesit – viktig för både industri och miljö

  Magnesit används främst för att producera magnesiumoxid, ett eldfast material som är viktigt för industrin. Magnesit är ännu ett av ämnena i SGUs informationsserie om kritiska material.

  28 juli 2016