2017

Tillsättning av tjänst som geolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som avdelningschef på Samhällsplanering i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som teknisk chef (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som GD-assistent vid SGUs kontor i Uppsala (nytt fönster)

2016

Tillsättning av tjänst som redovisningsekonom vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som jurist vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som grundvattenövervakare vid SGUs kontor i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som ingenjör vid SGU i Uppsala och ombord på m/s Ocean Surveyor (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som informationsarkitekt vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av projektanställda maringeologer vid SGU i Uppsala (nytt fönster) 

Tillsättning av tjänst som enhetschef vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som projektledare vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som digital kommunikatör vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som projektledare vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som ekonom vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som projektledare förorenade områden vid SGU i Lund (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som projektledare vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som HR-konsult vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som Enhetschef för IT vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tidsbegränsad tjänst som jurist vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som jurist vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som handläggare av mineralärenden vid SGU i Luleå (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som redaktör/kommunikatör vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som handläggare för gruvmiljöfrågor, vikariat, SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tidsbegränsad tjänst som projektassistent vid SGU i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som miljökemist vid SGU i Uppsala (nytt fönster)