2017

Tillsättning av tjänst som maringeolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som geolog/utredare (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som maringeolog med inriktning mot habitatkartering (nytt fönster) 

Tillsättning av tjänst som maringeolog med inriktning mot kartering och sjömatning (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som hydrogeolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som geolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som vikarierande geofysiker/geolog (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som tekniker/ingenjör (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som fartygskock till S/V Ocean Surveyor (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som avdelningschef på Samhällsplanering i Uppsala (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som teknisk chef (nytt fönster)

Tillsättning av tjänst som GD-assistent vid SGUs kontor i Uppsala (nytt fönster)