Gruvor och malmproduktion

I slutet av 1910-talet fanns nästan 500 gruvor i Sverige som producerade knappt 8 miljoner ton malm. För bara 50 år sedan fanns det omkring 100 gruvor i Sverige som producerade ungefär 20 miljoner ton malm. 2015 produceras det cirka 73 miljoner ton från 15 gruvor. Därav var 30 miljoner ton järnmalm och 43 miljoner ton icke järnmalm.

Diagram som visar antalet gruvor och produktion i gruvor under perioden 1900-2014.

Diagram som visar antalet gruvor och produktion i gruvor under perioden 1900-2014

Gruvnäringens ekonomi

Gruvnäringen har ett svårt år 2015. Den svenska gruvnäringens omsättning var 23 miljarder kronor under 2015. Det är en minskning med 28 procent jämfört med året innan 2014. Jämfört med toppåret 2011 så har omsättningen minskat omkring 50 procent.

Vinsterna har minskat från 2,6 miljarder kronor 2014 till knappt en miljard kronor. Konkursstapeln som kan ses i diagrammet 2014 nedan är två stora konkurser, nämligen Dannemora Mineral och Northland Resources, båda järnmalmgruvor. Northlands konkurs hade en skuld på 10 miljarder kronor vilket är nästan 4 gånger så mycket som hela gruvnäringens sammanlagda vinst 2014. Förlusttäckning genom kapitaltillskott från ägarna och balanserad förlust har sammanlagt utgjort 15 miljarder kronor de tre senaste åren, att jämföra med utdelningar och balanserad vinst som uppgick till sex miljarder kronor. Diagrammen baseras på sammanställning av bolagens årsredovisningar.

Diagrammen visar gruvnäringens ekonomiska utveckling 2011 - 2015 och baseras på sammanställning av bolagens årsredovisningar.

Diagrammen visar gruvnäringens ekonomiska utveckling 2011 - 2015 och baseras på sammanställning av bolagens årsredovisningar. Ladda ner större bild som pdf. 

Sysselsättning

Sedan 60-talet har antalet sysselsatta sjunkit, från toppnotering runt 16 000 personer till 4 000 i början av 2000-talet. Sysselsättningen inom gruvbranschen ökar igen. 2015 fanns det i landet 17 stycken arbetsställen för gruvbranschen som direkt sysselsatte omkring 6 900 personer (exklusive underentreprenörer), varav 15 % var kvinnor.

Bergverksstatistik 2015 (nytt fönster)