Börjar: 9 februari 2017 09:00

Slutar: 10 februari 2017 16:00

Innan mer strikta miljölagar infördes släppte främst pappers- och massaindustrin ut stora mängder träfibrer och processkemikalier. Fibrerna, och till dem bundna föroreningar, ligger idag ackumulerade utanför eller nedströms de olika utsläppskällorna.

Projektet "Fiberbankar i Norrland" beviljades medel från Havs- och vattenmyndigheten för att kartlägga och riskklassa fiberbankar och fiberrika sediment samt ge förslag till möjliga åtgärder för några pilotområden. Under seminariet kommer bland annat riskklassningar av förorenade fiberbankar och fiberrika sediment samt forskningsprojekt kopplade till fiberbanksproblematiken att presenteras.

Datum: 9-10 februari 2017
Tid: 9:e februari 9:30 - 16:00 (startar med fika kl 9:30-10:00) och 10:e februari 9:00 - 16:00
Plats: Södra Berget Hotell & Resort, Sundsvall

Anmäl dig till seminariet här

Välkommen med anmälan senast 22 januari 2017.
Det är begränsat antal platser så anmäl er i tid!