Datum
7-8 november 2017

Plats
Norrlands Nation Fest & Konferens, Västra Ågatan 14 i Uppsala. Hitta hit (nytt fönster)

Vad?
Programmet är i dagsläget inte bestämt men vi ser framför oss spännande presentationer och diskussioner kring grundvattnet som naturresurs i planeringsfrågor, infrastruktur, dricksvattenförsörjning i stort och smått, grundvattenövervakning, samspelet mellan yt- och grundvatten, ekosystem- och grundvattentjänster, kartläggning, vattenförvaltning, klimatförändringar, föroreningar i grundvatten, miljömålsarbete med mera.

Program och föredrag
Välkommen att anmäla ditt intresse för att hålla föredrag (ca 20 minuter långt) genom att skicka in en kortfattad sammanfattning till grundvattendagarna@sgu.se senast 12 maj. SGU kommer sedan att sammanställa ett program baserat på de föredrag som väljs ut. Programmet kommer att presenteras i augusti.

Posters
Det kommer kostnadsfritt att finnas möjlighet för konferensdeltagare att sätta upp posters. Anmäl intresse för detta till grundvattendagarna@sgu.se.

Anmälan
Anmälan öppnar här på webbplatsen i augusti när programmet presenteras.